dinsdag 12 juni 2007

Leterme verscheurt het land

Dat is de realiteit. De feiten spreken voor zich.
  • Leterme haalde een verkiezingsoverwinning met steenhard populisme: meer Vlaanderen, meer brood en spelen voor het plebs. Geef het volk wat simpele oplossingen en ze zijn zoet.
  • De Franstaligen hebben, met recht en reden, schrik van "sterke man" Leterme. Over de gedachten van de man geen kwaad woord, maar hij heeft zich met zijn opruiende taal de vijand van België gemaakt.
  • Leterme heeft zich aardig in de problemen gewerkt: hij kan niet nóg eens woordbreuk plegen en het kartel doen barsten, want dan ontploft de publieke opinie.
Het worden dus lange, zeer lange gesprekken om tot een nieuwe regering te komen. Wat ben je met bijna 30% van de stemmen, als je door je stoere taal geen regering kunt vormen?
De koning moet binnenkort een informateur aanduiden, die de moeilijke taak van "oplossingen zoeken" mag aanvatten. Een rooms-blauwe coalitie lijkt in de maak.

Wij keuren het "non" van de Franstaligen af, maar geven hen geen ongelijk. Leterme heeft zich voorgedaan als separatist en moet daar nu de prijs van betalen. Held in Vlaanderen, Vijand in Wallonië en bij de mensen met gezond verstand in het Nederlandstalige landsgedeelte.
Laat hem de brokken nu maar lijmen.

En als het hem niet lukt?
We zouden niet graag gelijk krijgen: instabiliteit van het land, onderlinge twisten, algehele malaise.
Troost je, Guy: de verzoener krijgt nooit applaus.

vrijdag 8 juni 2007

Een pro-Belgische stem

Overmorgen worden de kaarten voor de komende 4 jaar geschud.

De kiezer heeft de keuze tussen een uitgesproken pro-Vlaamse stem en een gematigd centrum, uitgemaakt door onder andere Groen! en Open VLD. Verder zijn er pro-Belgische randpartijen, zoals de B.U.B. en Unie, die in verscheidene kieskringen opkomen.

Tot onze verontwaardiging is de Staatshervorming, en dan vooral de kritische stemmen op het pro-Vlaamse discours, onvoldoende in de schijnwerpers gekomen de afgelopen weken. We begrijpen de ongerustheid bij de omroepen om dit thema aan te kaarten, doch vinden dat het probleem niet mag worden doodgezwegen.
Het separatisme is een destabiliserende factor die ons land in binnen- én buitenland enkel schade zal toebrengen. We moeten hier behoedzaam mee omspringen en het opportunisme geen enkele kans geven, door de problemen die zich op communautair vlak eendrachtig aan te pakken.

Wij bij Unitair roepen eenieder op om géén separatistische stem uit te brengen voor bijvoorbeeld de CD&V-N-VA of het Vlaams Belang.

We kijken alvast met een lichte ongerustheid naar de regeringsonderhandelingen uit.

dinsdag 5 juni 2007

Leuven onafhankelijk!

Omdat we allen weten dat de beste garantie op een warme, verdraagzame samenleving, hartgrondige haat ten opzichte van alles wat anders is, inhoudt, juicht Unitair het initiatief "Vlaanderen barst" volmondig toe.

Het kaart zeer gericht aan dat separatisme geen antwoorden biedt, en dat de hele "Vlaamse Onafhankelijkheid" waarover steeds vaker sprake, niet meer is dan opportunisme.

Onze felicitaties!

www.vlaanderenbarst.be

zaterdag 2 juni 2007

Verkiezingen 07: SP.A-Spirit

Kopman: Johan Vande Lanotte

Communautair: Het kartel met Spirit is natuurlijk, net zoals bij de CD&V, een probleem op communautair vlak. De houding van de SP-A is vrij onduidelijk wat betreft communautaire dossiers. Zo stellen ze dat "Een onafhankelijk Vlaanderen is niet nodig. Vlaanderen heeft nu reeds ruime bevoegdheden. Ze moet deze bevoegdheden ten volle benutten en tegemoet komen aan de behoeften van de bevolking. SP.A is wel vragende partij voor een aantal extra bevoegdheden, zoals de spoorwegen." doch kartelpartner Spirit is wél vragende partij voor Vlaamse onafhankelijkheid.
Dit gezegd zijnde moeten we benadrukken dat zelfs de houding van de SP.A van weinig respect voor het land getuigt. Zo blijft men volharden in de nodeloze regionalisering. Het lijkt ons geloofwaardig dat een treinlijnVlaams moet worden om beter te lopen.
We merken nogmaals dat kartels de transparantie naar de kiezer toe nodeloos onmogelijk maken. Extra stemmen zijn blijkbaar belangrijker dan het behoud van het land.

Vlaanderen onafhankelijk?: "Niet nodig?"