donderdag 26 april 2007

Debat met Guy Verhofstadt

Unitair was afgelopen woensdag aanwezig op het debat met Guy Verhofstadt, georganiseerd door het LVSV in het MTC in Leuven. De opkomst was talrijk, de temperatuur hoog.
Na een, al bij al, vrij saai halfuurtje vraagstelling door VRT-journalist Ivan de Vadder -even pompeus als altijd- was het tijd voor de vragen van het publiek.

Eén van de eerste vragen ging, zoals verwacht, meteen over de Vlaamse zaak. Het is immers geen geheim dat de Vlaams-nationalistische gedachten ook onder de studenten blijkbaar haar slachtoffers gevonden heeft.
Nationalisme is nu eenmaal een eenvoudige oplossing voor ingewikkelde problemen.

De vraagsteller, mét zwart-geel lintje, wou graag van de premier weten wat hij van de uitspraak van Herman De Croo vond, die Vlaams-nationalisten met mentaal geretardeerden vergeleek.
Verhofstadt reageerde prompt dat de NSV-er zich mogelijks aangesproken voelde door deze uitspraken, doch wees erop dat Dhr. De Croo zich hier reeds voor heeft geëxcuseerd. Hij wees er verder op dat nationalisme een té eenvoudige oplossing is van moeilijke problemen, en dus absoluut niet aan te bevelen is.

Met andere woorden: met Verhofstadt geen separatisme? Dat hebben wij toch gehoord.

maandag 23 april 2007

"We moeten de boel opblazen"

De Vlaams-nationalisten hebben zich afgelopen zondag verenigd in het Antwerpse sportpaleis. Eens waren ze met tienduizend, nu schieten er nog slechts 5,000 sympathisanten over. Niet moeilijk, als je ziet wat voor onzin er door de flaminganten vandaag de dag wordt verkondigd.
'Als de communautaire onderhandelingen op een mislukking dreigen uit te lopen, moeten wij onze eisen handhaven en de boel opblazen', verklaarde Portier. 'Er komt dan een overgangsregering die niets zal oplossen en slechts de uitzichtloosheid van het voortbestaan van België zal bevestigen.' (Bron: De Standaard)

Het is duidelijk dat de enige wens van de Vlaams-nationalisten een onafhankelijke Staat is, en dat er met deze mensen dus duidelijk geen dialoog mogelijk is. Splitsen blijft het modewoord, ook al worden we er met z'n allen enkel slechter van, en ondersteunt slechts nog een kleine minderheid de fascistische ondertoon.

Wanneer gaan de opportunisten-van-de-Vlaamse-Leeuw eens doorkrijgen dat de Vlaamse strijd gestreden is, en dat het nu tijd is voor solidariteit en constructief samenwerken?

Mogelijk moet Leterme binnenkort eens een uiteenzetting houden over de intelligentie van de Vlaams-nationalisten zelf?

dinsdag 17 april 2007

Posters in het Leuvense

Heb jij ook onze posters gespot?
Vanaf vandaag zijn we ze beginnen verspreiden doorheen de aula's en instellingen van de KUL.
Kwam je ook hierheen voor meer informatie?
Lees gerust de afgelopen berichten, of stuur ons een mail voor meer informatie.

Leterme en Di Rupo in debat

In een gezamenlijke communiqué laten VTM en RTL-TVi weten de federale kiesstrijd te laten losbarsten met een "Nationaal Debat". Voor het eerst gaan beide commerciële zenders effectief samen werken met een meer diepgaand project dan de verkiezing van Miss België.

In een debat zullen onder andere Elio di Rupo en Yves Leterme de discussie met elkaar aangaan. Als gesprekspunten worden onder andere de communautaire verhoudingen, de staatshervormingen en dergelijke genoemd.
Het is ons niet goed duidelijk waarom andere kopstukken, zoals premier Verhofstadt niet zijn uitgenodigd.
Het debat valt op beide zenders te volgen op woensdag 25 april.

Onze hoop is dat het een waardevol debat kan worden, waarin men een constructieve houding ten opzichte van de komende staatshervorming kan laten horen. Het separatisme heeft z'n beste tijd gehad, het is tijd voor positieve samenwerking.

vrijdag 13 april 2007

Transfers dalen steeds meer

Het modewoord van de afgelopen jaren, de 'transfers', begint zo stilaan aan betekenis in te boeten. Niet alleen is het zo dat herhaald is aangetoond dat heel wat zogenaamde transfers niet meer zijn dan logische verdelingen (cfr. boetefonds), nu toont onderzoek ook aan dat het grootste twistpunt -de ziekenzorg- stilaan ook transferloos wordt.
Zowat vijftien jaar nadat ze een emotioneel politiek strijdpunt waren geworden, zijn de grote verschillen in de ziektekostenuitgaven tussen de drie gewesten bijna verdwenen: ze bedragen nog enkele procentpunten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de ziekteverzekering die De Standaard en Le Soir konden inkijken. (Bron: De Standaard)

Waar is nu het nut van de separatistische praat over een scheiding van de ziekenzorg gebleven? Misschien moeten de Vlaams-nationalisten op zoek gaan naar andere zinloze punten waarop ze zich kunnen baseren.
Ongetwijfeld zijn de Walen de Vlamingen wel ergens aan het bestelen. Gewoon blijven zoeken!

vrijdag 6 april 2007

Publiciteit

Om Unitair bekend te maken bij het grote publiek, en dan vooral de Belgisch gezinde studenten in Leuven, hebben we een poster ontworpen die voldoende in het oog springt. Hij roept alvast op lid te worden van Unitair, om zo ook je stem te laten horen in het communautaire debat. Ze bevinden zich vandaag alvast bij de drukker.
Na de Paasvakantie kan je ze her en der in de Leuvense aula's vinden.
Je kan nu alvast een glimp opvangen van onze posters!

België, waar iedereen thuis is

De bekende Vlaams-nationalistische borden in het Vlaams-Brabantse Dilbeek zagen er gisterochtend iets anders uit. Een actie van onze vrienden in die regio leverde volgende mooie plaatjes op.
Solidariteit, ook in de rand rond Brussel.

zondag 1 april 2007

Ledenwerving

In tegenstelling tot de Vlaamse beweging, die zich verenigt in allerlei 'gratis vaten' en 'praatavonden' om hun separatistisch gedachtengoed te verspreiden, is de minder populaire, doch door de meerderheid gedeelde mening dat België moet blijven bestaan veel minder gemeengoed onder jongeren.

Het is net daarom dat wij bij Unitair van mening zijn dat het van levensbelang is de Belgischgezinde jongeren van vandaag, zij die separatisme en extremisme beu zijn, te verenigen. Daarom bieden wij gratis lidmaatschap aan, wat onder andere inhoudt dat we je op de hoogte houden van al onze activiteiten, en van allerlei communautair en nationaal nieuws. Bovendien steun je rechtstreeks onze zaak, en je eigen ideologie.

Weldra zullen we meer informatie verspreiden over hoe je vlot lid kan worden van onze groep.
We plannen ook verscheidene campagnes met onder andere affiches. Hou je ogen dus alvast open en blijf onze webstek bezoeken!