zondag 4 november 2007

Optocht voor eenheid op 18 november


De Belgische beweging roept op tot een optocht in Brussel op 18 november.
Het initiatief gaat uit van Marie-Claire Houard die in de zomer ook al de petitie "Voor de Belgische Eenheid" lanceerde, die ondertussen 125.000 handtekeningen telt.

Wil u ook tonen hoezeer u vindt dat men zich in de Wetstraat met de échte problemen zoals werkloosheid, vergrijzing, energieprijzen en stijgende armoede moet bezighouden? Kom dan op 18 november naar onze hoofdstad.

Tot dan.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

De moeder van alle transfers

2,5 euro per dag betaalt elke Vlaming per dag aan de waal zo blokletterden de Vlaamse media onlangs.
2,5 euro per dag dat is 912.5 euro per jaar, toegegeven daar koop je al wat moois mee voor jezelf. Maar die 2,5 euro die worden natuurlijk niet zomaar in baar geld afgegeven aan die verderfelijke walen. De in totaal 5,6 miljard euro transfers van Vlaanderen naar Walloni� gaan allemaal via de sociale zekerheid, die worden dus gebruikt om de buitengewone bijkomende kosten te dekken van zieke mensen, oude mensen, kinderen, werklozensteun, pensioenen etc�.

Wie dus voorstelt om die 2,5 euro niet langer beschikbaar te stellen zou dus best eens nadenken over wat de gevolgen daarvan zouden zijn voor zijn landgenoten in het zuiden van het land en op termijn voor zichzelf.

Maar het blijft natuurlijk ieders recht om dit feit abnormaal te vinden alhoewel het solidariteitsprincipe het fundament is van de onze welvaart en het de cement vertegenwoordigd van het Europese beschavingsniveau.

Maar wat dan te denken van een rapport van de Europese centrale bank dat stelt dat de Belgische overheden dezelfde output zouden kunnen leveren met 66% van de middelen die ze nu gebruiken (recentste studie met volledige cijfers over 2004).
De besparingswinst die we aldus zouden kunnen realiseren bedraagt volgens dit rapport niet minder dan 50 (vijftig) miljard euro !
50 miljard euro, dat is wat we afdragen voor een bestuur dat er steeds minder �n is maar ons door zijn expansie bij iedere staatshervorming wel telkens opnieuw duurder kost.

50 miljard euro, dat is een transfer van de burger naar de politiek die bijna tien maal zo veel kost als de transfer van de Vlaming naar de Waal.

Hou er dan ook rekening mee dat vele bekleders van politieke mandaten eigenlijk meerdere politieke mandaten bekleden en dus almaar met een groter deel van de koek weglopen.
Het geld van deze transfers dient in tegenstelling tot de 2,5 euro van daarstraks niet voor allerhande uitkeringen van hulpbehoevenden maar voor de instandhouding van een politiek profitariaat dat zijn gelijke niet kent.

Al wie bijgevolg een transfer van 5,6 miljard teveel vindt voor een gerechtvaardigd doel moet wel helemaal sprakeloos worden van een totaal overbodige en nutteloze transfer van 50 miljard euro (2017 miljard oude Belgische franken) die enkel gebruikt wordt voor de handhaving en zelfs uitbreiding van een almaar groter wordend korps van sluwe zelfbedieners die gedurig meer maar allerminst beter bestuur voorstaan.

Als de loonlasten in Belgi� zo hoog zijn dan ligt dit zeker niet aan (normale) transfers in de sociale zekerheid maar des te meer aan de (abnormale) en afschuwelijk hoge transfer van de burger naar de politiek.

Gemiddeld heeft Belgi� een werklozenpercentage dat min of meer vergelijkbaar is met de buurlanden/regio�s, dus moet de reden voor de hoge loonlast ergens elders liggen.
De Europese centrale bank heeft met zijn rapport de vinger op de (open) wonde gelegd.
Een open wonde waar voortdurend nieuwe roofdieren op af komen om hun deel van de prooi op te eisen.

Smithson zei

Enkele reacties:

- De transfers naar Wallonië kunnen NIET gekwalificeerd worden als solidariteit. Daarvoor ontbreken drie essentiële elementen, namelijk: vrijwilligheid, concentrisme en loyauteit. Dit afgezien van het feit dat de transfers niet transparant zijn en blijkbaar als eeuwig in de tijd beschouwd worden. (Zie de reeks "solidariteit" op mijn site: www.smithsonsplace.eu)
- De transfers van de burger naar een weinig efficiënte overheid zijn inderdaad groter en uw kritiek is hier volledig terecht. Alleen komt u niet tot de meest logische conclusie die in dit discussieveld kan genomen worden: de Belgische staat is zo verspillend omdat we er zes regeringen, achtenvijftig ministers en vijfhonderdvierentwintig parlementariërs op nahouden. Ook op kosteneffectief vlak, valt dus voor de Vlaamse onafhankelijkheid wat te zeggen. Wat bijvoorbeeld als we met het geld dat we daarmee uitsparen een pact sluiten met onze nieuwe buurrepubliek Wallonië: gedurende twintig jaar krijgen jullie de gemiddelde opbrengst van het afschaffen van België. Wie kan daartegen zijn. (Zie daarvoor het artikel "Dicht de kloof met Belgisch puin" op mijn site.

Vlaamsgezinde groeten,

Smithson.